Defenestrace

Česká Televize, 2015

Další z řad zajímavých překladu k historickým tématům. Dokudrama režiséra Zdeňka Jiráského.

Projekt Defenestrace vzniká ve spolupráci s ARTE a ORF.

V roce 1618 se Čechy staly pokusnou laboratoří procesu, který se týkal většiny Evropy. Symbolizovala ho existence dvou silných nábožensko-politických bloků: evropských protestantských zemí (v čele s německými knížaty) a katolických států (pod vedením španělských a rakouských Habsburků. Spor se netýkal jenom náboženství, ale i povahy politické moci. Zatímco protestantské stavy se snažily o její decentralizaci, katoličtí panovníci stavěli základy absolutistické monarchie. Tento proces vyústil v nejničivější a nejkrvavější náboženskou válku všech dob, ze které po třiceti letech vzešlo nové uspořádání evropského prostoru a nová mentalita jeho obyvatel.

Zdroj fotografií: České Televize