Jan Kubíček – Překlad katalogu k výstavě

2014, nakladatelství Kant

Toto je jeden z příkladů mé práci pro katalogy výstav. Prostřednictvím takových překladů se dostávám zpátky v mé osobní historie do blízkosti umění, které jsem studovala.

Jan Kubíček patří k uznávaným průkopníkům konstruktivního umění. Kniha o jeho životě a díle vychází současně s otevřením rozsáhlé retrospektivní výstavy v Galerii hlavního města Prahy, které se umělec, bohužel, nedožil. Kubíčkovo dílo v knize představuje a zařazuje do mezinárodního kontextu Hans-Peter Riese, autor řady monografií o velkých osobnostech moderního umění. Jeho text doplňuje stručné zhodnocení Kubíčkovy fotografické a ilustrátorské tvorby od dalších autorů a také životopisný portrét umělce s využitím jeho deníků a rodinných fotografií.