Kniha „Svatý Vintíř, Poustevník, kolonizátor a diplomat“

Autor Petr Kubín
Univerzita Karlova Katolická teologická fakulta.

Dvoujazyčná (česko-německá) kniha vyšla v únoru 2017 v nakladatelství Lidových novin. Historicko-vědecké pojednání o jednom středověkému „středoevropanovi“. Zde se vracíme v dějinách až do 11. století, kde pramenů existovalo ještě málo. Bylo pro mne fascinující překládajíc sledovat, jak je psaní dějin citlivé a různorodé, od vágnosti až k určitosti. Vědecký přístup je mě velice příjemný a ani nemusí být nezábavný.

Sv. Vintíř byl původem vysoký šlechtic z Durynska, zůstal stále blízký císaři Jindřichu II. a pak Jindřichu III., přitom jako Benediktin a poustevník dorostl do role diplomata středoevropského prostoru raného středověku. Je zjevné, že dnes může pochopení takové postavy, jež žila a působila před vznikem nacionálního napětí, přispět i k stále potřebnému česko-německému porozumění