Překlad knihy – Vít Vlnas, „Jan Nepomucký“

Rok vydání 2013, nakladatelství PASEKA

 

Autor v rozhovoru s LN: „…Jan Nepomucký mi připadal zajímavý jako námět na vyprávění o proměnách interpretací a soudů v závislosti na čase. Jinými slovy: není podstatné, co kdy bylo o dané věci řečeno, ale kým a proč  to bylo  řečeno. Zatímco historický život doktora Johánka z Pomuku je uzavřená záležitost, velkolepý druhý život světce Jana Nepomuckého stále trvá…“

„Peripetie Nepomukova příběhu nám ukazují, že nikdo nemáme patent na pravdu a že zpětné kádrování historie je pouhá pošetilost. Před kácením model je nutná bedlivá rozvaha, neboť modly nastupující na místo těch povalených bývají většinou ještě obludnější. Jan Nepomucký velí nejen v příhodný čas mlčet, ale také mluvit, pokud je to zapotřebí. Na tom nevidím nic špatného ani přežilého.“

Zdroj fotografií: www.kosmas.cz