Překlad textu Josefa Váchala ve faksimile díla „Šumava umírající a romantická“

Rok vydání 2008, nakladatelství PASEKA

Nejzajímavější práci, kterou jsem pro svého klienta, Ladislava Horáčka, zakladatele nakladatelství PASEKA zhotovila.

Monumentální kniha je jedno z nejvýznamnějších děl českého moderního umění. Vydání největší české knihy po Codexu Gigas se ukázalo v roce 2007 ekonomicky a technicky uskutečnitelné, mj. z důvodu finančního přispění Česko-německého fondu budoucnosti, který si vyžádal připojení německého překladu.

Tato zakázka byla pro mne velkou ctí a výzvou.

Josef Váchal tu původní knihu na začátku 30. let 20. století vytiskl v několika exemplářích – s vlastnoručně zhotovenými literami a zejména s víc než sedmdesáti barevnými dřevoryty, které nemají ve světové grafice obdoby.

 

 

Zde bylo pro mě velice zajímavé jednak propojení výtvarného s literárním uměním a jednak aktuálnost a nadčasovost toho díla:

Výtvarný esejista Jiří Olič o něm ve své stati Německá důkladnost Váchalovy Šumavy napsal: „Síla Váchalovy vize Šumavy není v alegorických kompozicích, ale v obrazech přírody, v personifikaci proplétání, rašení, tlení, bujení, klíčení a zániku. Výtvarnost je na prvním místě. Ale na začátku let třicátých pouhé umění Váchalovi nestačilo. Být umělcem už bylo málo. Váchal chce být hlasem volajícím na poušti. Tvoří výtvarné vize, v nichž dominuje zánik a zmar. Šumava mu je velkou metaforou, proroctvím ekologických katastrof … Jistě neměl na mysli pouze krásnou knihu, ale ani komplexní gesamtkunstwerk – ukázku, kolik uměleckých druhů ovládá. Spíš to měl být morální apel a varovný signál společnosti, která bloudí a tvrdošíjně setrvává na svých omylech, výraz zděšení nad všeobecnou lhostejností k přírodě a krutostí ke zvířatům.“

Zdroj fotografií: www.vachal.cz